Thứ Ba, 1 tháng 5, 2018

Tuyên bố của vị Phó Tổng thống Đài Loan ủng hộ Pháp luân Công


Xin chào mừng chân thành tất cả anh chị Pháp Luân Đại Pháp cùng các bạn có lòng yêu mến sâu xa tự do và dân chủ!


Tôi là Lữ Tú Liên, phó Tổng thống Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan). Tôi cũng là chủ tịch Tiểu ban Tư vấn Nhân quyền tại Văn phòng Tổng thống. Trong quá khứ, trong cuộc tranh đấu cho nhân quyền và tự do, tôi cũng đã bị cầm tù vì lý do chính trị dài lâu đến 1.933 ngày. Ngày hôm nay, qua bức thư ghi âm này từ Văn phòng tổng thống tại Đài Bắc, tôi muốn nhắc lại sự quan tâm và thiện ý của 23 triệu dân tại Đài Loan đến tất cả các Anh chị Pháp Luân Công của chúng ta.

Con người được tạo ra tự do và bình đẳng. Là thành phần của cùng một đại gia đình, chúng ta không những đương nhiên có những quyền căn bản của một đời sống khỏe mạnh, đồng thời chúng ta củng có cái tự do hành động, đi đứng, tư tưởng và tín ngưỡng. Đó là những quyền mà mọi người trong gia đình nhân loại trên quả địa cầu, đương nhiên là có lúc mới chào đời, và không được phép bị lấy mất đi hoặc bị lạm dụng bởi bất cứ một chính phủ nào hay một cá nhân nào.

Các anh chị Pháp Luân Công đều đã trải qua nhiều học hỏi và đóng góp nhiều bằng sự tu luyện tư tưởng và trị bệnh của mình, là vì tự thân có thể kinh nghiệm tinh thần căn bản của Pháp Luân Đại Pháp ‘Chân Thiện Nhẫn’. Bản thân tôi thật bội kính và ngưỡng mộ các anh chị.

Tuy nhiên, khởi đầu cách nay ba năm, tôi rất ngạc nhiên được biết qua những nguồn tin khác nhau rằng các anh chị đang bị khổ vì những hình thức khác nhau của sự khủng bố bởi chính phủ Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc Đại Lục), chỉ vì chư vị quyết lòng tu luyện ‘Chân Thiện Nhẫn’, và vì chư vị quyết lòng học tập Pháp Luân Đại Pháp. Điều đó thật đáng ghê tởm.

Tại Đài Loan, cách nay hai năm, Đài Bắc cũng có tổ chức những hoạt động ủng hộ nhân quyền của những người tập Pháp Luân Công. Có thể tìm hiểu tại chanhkien.org. Tôi đích thân tham dự những hoạt động đó để chứng tỏ mối lưu tâm của chúng tôi nhân danh Đài Loan.

Hôm nay, hoạt động này để ủng hộ nhân quyền của Pháp Luân Công được tổ chức tại Hoa Thịnh Đốn, thủ đô của Mỹ quốc. Cho dù tôi không thể đích thân tham gia, tôi rất mong muốn nói lên mối lưu tâm chân thành và lời cầu chúc tốt đẹp nhất của tôi nhân danh dân chúng Đài Loan.

Tại Đài Loan, quá khứ khi quân luật được tính là luật tối cao, nhân quyền căn bản của dân chúng cũng bị xâm phạm. Tự do và dân chủ là xa xỉ phẩm. Tuy nhiên, sau nhiều năm cần khổ tranh đấu thì ngày nay 23 triệu dân sống trên đất Đài Loan được hưởng tất cả những quyền căn bản của con người. Đó là kết quả đạt được qua những cố gắng chung của tất cả mọi người. Chúng tôi muốn nói lên sự lưu tâm của chúng tôi và một lần nữa sự ủng hộ của chúng tôi.

Gần đây, tôi đọc được từ những nguồn tin khác nhau khiến cho tôi rất ngạc nhiên và rất buồn. Một chị Pháp Luân Công người Úc châu đã bị bỏ tù tại Bắc kinh. Nó khiến chúng ta ngạc nhiên không chỉ vì chị ta đã bị đối xử tàn bạo như vậy trong tù, mà còn theo lời kể của chị ta, có một số tên tù nhân khốn nạn còn được hưởng giảm án vì họ đã tra tấn và làm nhục chị. Tôi không biết … nếu những điều đó là sự thật, vậy làm sao Chính quyền Bắc Kinh nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa có thể đứng vững trên thế giới vào thế kỹ thứ 21 này? Tôi cũng có đọc nhiều bài tường thuật về một nữ bác sỹ từ Gia Nã Đại, một chị Pháp Luân Công. Chị bay đến Hồng Kông vì công ăn việc làm, nhưng không may tên của chị có trong sổ đen. Sau khi đi đến phi trường Hồng Kông, chị liền bị cảnh sát Hồng Kông bắt ngay. Đồng thời, không cho phép chị ta nói lên một lời nào, họ bao đầu chị ta bằng một bao bố và dùng võ lực buộc chị ta phải rời Hồng Kông ngay.

Một trường hợp khác, cũng một vị nữ bác sỹ danh tiếng từ Đài Loan, cũng tin nơi Pháp Luân Công. Kết quả là, không còn có lý do nào khác, chị ta bị có tên trong sổ đen, chỉ vì chị ta tập luyện Pháp Luân Công. Khi chị ta lấy máy bay đi từ Đài Loan đến Hồng Kông, chị cũng trải qua sự đối xử y như vậy.

Tôi mong rằng những điều như vậy không là sự thật! Nếu những câu chuyện đó thật sự có thật … nhưng tôi nghĩ các dữ kiện đã chứng minh chúng quả là có thật. Đó là vì tất cả họ đã can đảm đứng ra để kể lại những gì mắt thấy tai nghe. Trước kia Hồng Kông phồn thịnh và tự do biết bao! Nhưng chỉ vì nó đã bị trao trả về cho Cộng hoà Nhân dân Trung quốc trong năm năm, những nhân quyền căn bản đã bị chà đạp cách như vậy. Và đó không chỉ là đối với dân chúng tại lục địa, dân chúng tại Hồng Kông, Úc châu và Gia Nã Đại, cả một người nữ bác sỹ danh tiếng sống trên Đài Loan tự do cũng bị đối xử một cách vô nhân đạo như vậy khi chị ta đi du lịch đến Hồng Kông!

Tôi nghĩ rằng những sự kiện đó nói lên cho chúng ta biết rằng Pháp Luân Công là vô tội. Những kẻ đàn áp và vi phạm nhân quyền chính là có tội! Tại đây một lần nữa, tôi nhắc lại những lời chúc tốt đẹp nhất của tôi đến cho mỗi chư vị.

Tôi hy vọng rằng Pháp Luân sẽ tiếp tục luân chuyển tự do.

Chúc các anh các chị tu thành công đức viên mãn!

Cảm tạ tất cả.

Từ khóa: Phap Luan Cong. Có thể tìm hiểu tại chanhkien.org

Thứ Sáu, 2 tháng 2, 2018

Đọc Tác Phẩm ‘Tam Quốc Di���n Nghĩa’không Nên Chỉ Biết Đ��n Duy Nhất Khổng Minh

Vào cuối triều đại nhà Hán,quân Khăn Vàng nổi dậy như ong vỡ lẽ tổ khắp nơi.Các vị tướng quân, nhờ vào việc đánh bại quân nổi loạn đã ngày một trở nên vững mạnh, mỗi sứ quân cát cứ 1 nơi, đều nhăm nhe cướp ngai rồng.lúc xem "Tam Quốc diễn nghĩa", người đọc thường bị lôi kéo bởi nhân vật Khổng Minh Gia Cát Lượng thần cơ diệu toán. không phủ nhận ông là 1 nhân vật quan yếu bậc nhất trong Tam Quốc diễn nghĩa, nhưng Tam Quốc diễn nghĩa cũng xuất hiện gần như anh hùng, mà hậu thế hãy còn nhớ mặt, thuộc tên.

Ba nhân vật chính trong Tam Quốc diễn nghĩa giành quyền cai trị Trung Nguyên lúc ấy là Tào tháo dỡ – nắm giữ kỵ binh trong cuộc dẹp loạn quân Khăn Vàng, Lưu Bị – 1 người họ hàng xa của vua nhà Hán và Tôn Quyền – người được biết đến mang danh hiệu vị tướng chinh phục những kẻ mọi rợ.

Vào năm 205, sau lúc tiêu diệt hồ hết tập sum hiệp Thiệu, Tào tháo dỡ trở nên bá chủ, thống trị gần như miền đất phía bắc, sở hữu thần thế mạnh nhất trên toàn cõi Trung Hoa. Thành trì của Lưu Bị ở gần thức giấc Tứ Xuyên hiện nay trong khi Tôn Quyền đóng giữ ở miền Đông Nam. có tham vẳng làm cho bá chủ toàn Trung Nguyên, Tào túa bắt đầu xua quân Nam tiến.

Năm 208, Tào túa với quân bản bộ tiến đánh xuống phía Tây Nam, lăm le đánh chiếm Kinh Châu và Đông Ngô. Tôn Quyền và Lưu Bị kết thành liên minh Tôn-Lưu, 5 vạn quân đối đầu có 20 vạn quân Tào ở Xích Bích trên sông Dương Tử vào mùa đông năm 208. trận đấu này đã thiết lập 'thế chân vạc' trên bờ cõi Trung Hoa trong suốt 50 năm sau ngừng thi côngĐây.

Trận Xích Bích nổ ra trên sông. Quân Tào đuối sức sau cuộc viễn chinh, yêu cầu thu về phía bờ Bắc của sông Dương Tử. Quân sư của Lưu Bị là Gia Cát Lượng và đô đốc phía Tôn Quyền là chu du để ý thấy những chiến thuyền của Tào toá được cột chặt vào nhau để hạn chế cho binh sỹ bị say sóng. Họ nảy ra kế hoạch đốt cháy hạm đội quân Tào.

ngoài ra, kế hoạch của họ chỉ thành công nếu với gió trời ủng hộ. thời khắc này đang là mùa đông, gió Tây Bắc thổi mạnh, trong khi quân liên minh lại đóng ở mặt Đông Nam. khi nghe những mưu sĩ của mình cảnh báo về việc quân địch mang thể sử dụng hỏa công tiến đánh, Tào túa đã cười lớn cho rằng như thế chẳng khác nào quân liên minh Tôn Lưu tự thiêu cháy mình.

Liên minh Tôn Quyền – Lưu Bị quyết chiến có Tào túa.

du ngoạn vì chuyện chậm tiến độ mà lo phiền, thất vẳng rồi đổ bệnh. lúc ấy, Gia Cát Lượng đã viết cho ngao du một bức thư, kê 1 đơn thuốc đánh trúng tâm bệnh của Chu Lang:

"Muốn phá Tào công, phải tiêu dùng hỏa công

Muôn việc đủ cả, chỉ thiếu gió Đông"

nhân tài quân sự xuất sắc của Gia Cát Lượng đã làm ngao du lo sợ, dần phát triển thành mất kiên nhẫn và phổ quát lần mưu giết mổ ông. tuy vậy, trước trí tuệ của Gia Cát Lượng, du lãm đã đề nghị từ bỏ ý định của mình.

Gia Cát Lượng trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, giữa hiểu lòng người. Ông vốn đã biết trước được rằng hướng gió sẽ thay đổi. http://chanhkien.org Và quả thật, gió Đông đã tới. ngao du mau chóng bày mưu, cho lão tướng Hoàng loại trá hàng để tập kích thủy trại quân Tào.

Tào túa tin ngay Hoàng mẫu. khi đội "hàng binh" bơi đến giữa sông thì Hoàng chiếc ra lệnh châm lửa đốt thuyền. những hỏa thuyền cháy rực đâm vào thủy trại quân Tào. Do chiến thuyền của Tào toá đều đã bị cột chặt vào nhau, quân Tào ko sao dập lửa được, tử thương vô thiên lủng. Bản thân Tào tháo dỡ cũng phải tháo dỡ chạy và suýt mất mạng ở ải Hoa Dung, nơi Quan Vũ lượng tình xưa và tha chết cho ông vào phút chót.

Đòn hỏa công đã giành thắng lợi. Tào túa đề xuất rút quân, trong khoảng bỏ hoàn toàn tham vọng tiến chiếm miền nam, thống nhất Trung Hoa. Cũng từ đây, thời đại Tam Quốc khởi đầu, thế chân vạc chia ba nhân gian tiếp tục duy trì suốt hơn nửa thế kỷ sau ngừng thi côngĐây.

cuộc đấu Xích Bích mở ra số mệnh cho cả ba tập đoàn Tào, Lưu, Tôn. Tào dỡ trở về xưng vương và được coi là người mở màn cho quyền lực của nước Ngụy ngay trong lòng nhà Đông Hán ở miền Bắc. Lưu Bị chiếm được Kinh Châu, bắt đầu sở hữu chỗ đứng chân trước khi tiến vào đất Thục rồi mở ra nhà Thục Hán sau ngừng thi côngĐây. Còn Tôn Quyền thắng trận, vừa giữ vững được giang sơn Đông Ngô, vừa lớn mạnh nhóm mạnh mẽ nhờ số lượng tù túng binh quân Tào.

Sau hàng thập kỷ chiến loạn, chinh phạt lẫn nhau, ba nước Ngụy (Tào Tháo), Thục (Lưu Bị) và Ngô (Tôn Quyền) rút cục cũng thu về 1 mối. Nước Ngụy, có dân phần nhiều nhất trong ba nước, trước tiên tiêu diệt nước Thục vào năm 263. Sau cuộc tranh giành quyền lực nội bộ, họ Tào bị phế, họ Tư Mã lên nắm quyền lực, Ngụy đổi tên thành Tấn và đánh bại Ngô vào năm 280. một lần nữa Trung Hoa được hợp nhất. Thời đại Tam Quốc đáng nhớ trong lịch sử cũng trôi vào dĩ vãng.

Thế nhưng di sản của thời kì vĩ đại này thì vẫn còn sống mãi với hậu thế nhờ một cuốn tiểu thuyết kinh điển của nhà văn La Quán Trung: "Tam Quốc Diễn Nghĩa".. Suốt hàng trăm năm sau, "Tam Quốc diễn nghĩa" đã phát triển thành món ăn tinh thần được dân chúng đón chờ tận tâm. Bản thân cuốn tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa cũng lọt vào hàng "Tứ đại danh tác" của Trung Hoa.

Sau này, câu nói của Gia Cát Lượng: "Muôn việc đủ cả, chỉ thiếu gió Đông", đã phát triển thành thành ngữ nổi tiếng trong tiếng Trung, nghĩa là hồ hết mọi việc đã sẵn sàng, chỉ cần 1 yếu tố quyết định.

Từ khóa: Tam quoc dien nghia

Thứ Tư, 15 tháng 11, 2017

Công tố viên Trung Quốc tuyên thệ “chịu trách nhiệm suốt đời” liệu có tác dụng trước những án oan Pháp Luân Công?

Để phòng tránh việc nảy sinh các vụ án oan sai, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Trung Quốc đã tiến hành cải cách việc quy kết trách nhiệm tư pháp. Ngày 27/7 vừa qua, sau khi 228 công tố viên đã tiến hành tuyên thệ về trách nhiệm của mình, ngoại giới đã đưa ra không ít nhận định bình luận.

Gần đây sự kiện các công tố viên Trung Quốc tuyên thệ “chịu trách nhiệm suốt đời” cho các vụ xử án đã khiến ngoại giới đưa ra không ít nhận định.

Có người nhận định rằng, việc yêu cầu công tố viên có trách nhiệm suốt đời trên bề mặt thì thể hiện được sự tiến bộ về tư pháp, nhưng chính sách tốt nhất khi không chấp hành thì cũng chỉ như một tờ giấy lộn. Lại có chuyên gia pháp lý cao cấp nói thẳng thừng, hiện nay bất vụ án oan sai lớn nhất chính là vấn đề của Pháp Luân Công, chính quyền Bắc Kinh phải giải quyết sớm nhất có thể.
Các công tố viên phải tuyên thệ “chịu trách nhiệm suốt đời” nhưng án oan Pháp Luân Công vẫn diễn ra
Phương tiện truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thông báo, trong số hơn 71.000 công tố viên tại Trung Quốc Đại Lục, đã có 228 công tố viên được lựa chọn ra để tham gia hoạt động tuyên thệ vào sáng ngày 17/7 vừa qua. Bài báo chỉ ra, độ tuổi trung bình của những người này là 47,5 tuổi, thâm niên công tác trong ngành tư pháp khoảng 23 năm.
Hoạt động này khiến ngoại giới đưa ra không ít nhận định. Ông Lý Lập Phú, một cảnh sát phải chịu án oan đã nói với Đài phát thanh Á châu Tự do, việc các công tố viên gắn với trách nhiệm suốt đời mặc dù phần nào cho thấy sự tiến bộ của tư pháp, nhưng “rốt cuộc thì không rõ có khởi được tác dụng gì hay không, hiện tại còn quá sớm để có thể kết luận bất cứ điều gì.”
Nhà hoạt động nhân quyền Thẩm Lương Khánh từng là một công tố viên ở tỉnh An Huy cũng nói, một chính sách tốt mà không chấp hành thì cũng chỉ như một tờ giấy lộn.
Giáo sư viện pháp luật Đại học Đông Nam Trung Quốc ông Trương Tán Ninh chỉ ra rằng, hệ thống tư pháp có thể tiến bộ hay không, chính là phụ thuộc vào việc nhà lãnh đạo tối cao hiện nay của quốc gia, có quyết tâm thay đổi thể chế độc tài ĐCSTQ hay không, không làm được như vậy thì chính sách này cũng chỉ là diễn kịch cho dân xem. “Tôi nghĩ rằng nếu không có cải biến căn bản từ chế độ, thì muốn có cái gọi là tư pháp công chính thực sự là điều không thể.”
Một chuyên gia cao cấp về pháp lý Trung Quốc là ông Triệu Viễn Minh cũng chỉ ra, cái gọi là pháp luật dưới chế độ ĐCSTQ không phải là pháp luật thật sự. Ông nói, tại Đại Lục, sự tồn tại “pháp luật” không phải vì để phục vụ cho người dân, mà là phục vụ cho những kẻ nắm quyền thống trị, điển hình nhất là dưới thời đại của ông Giang Trạch Dân.
“Thử xem trong những năm Giang Trạch Dân nắm quyền, đã ngang nhiên trấn áp Pháp Luân Công, khiến cho cái gọi là pháp trị của Trung Quốc bị phá hoại hoàn toàn.” Ông Triệu Viễn Minh nhấn mạnh rằng mỗi một trường hợp học viên Pháp Luân Công bị đưa ra xét xử đều là một vụ án oan.
Ông Triệu Viễn Minh tin rằng, hiện nay khi Bắc Kinh tiến hành thẩm tra các vụ án, cho dù là chưa rõ có thể thực hiện một cách thực thụ, nhưng cũng có thể khiến những thủ phạm gây ra các vụ án oan phải lo sợ.
Ông Giang Trạch Dân bức hại Pháp Luân Công đến khi nào mới bị xử?
Theo thống kê từ Hiệp hội Nhân quyền Hoa Kỳ, từ ngày 25/4/1999 cho đến ngày 19/7/1999, ông Giang Trạch Dân liên tục ra các văn bản trong nội bộ đảng, yêu cầu các tổ chức phục tùng quyết định cá nhân ông ta, bắt đầu triển khai bức hại Pháp Luân Công. Có thể tìm hiểu thêm Pháp Luân Công tại dkn.tv.
Theo thống kê của Minghui.org, tính đến tháng 7/2017, có 4.114 người tập Pháp Luân Công bị bức hại đến chết, ít nhất hàng trăm nghìn người đã bị kết án phi pháp trong tù hoặc trại cải tạo lao động.
ĐCSTQ suốt 18 năm qua đã gây ra hàng ngàn hàng vạn án oan đối với Pháp Luân Công. Năm 2008 tòa án Trung Quốc đã thụ lý hơn 10 nghìn vụ án. Với tỷ lệ 1% là án oan, vậy thì đã có hơn 100 vụ án oan. Hơn nữa số liệu về tử tù năm 2012 của Tổ chức Ân xá Quốc tế cho thấy, mỗi năm Trung Quốc có hàng ngàn người bị xử tử. Với tỷ lệ án oan là 1% thì đã có mấy chục người chết oan.
Nhà bình luận thời sự chính trị Trung Quốc Hạ Tiểu Cường cũng từng viết một bài nói rằng, khi mà hiện ĐCSTQ vẫn đang cai trị Đại Lục, những vụ án oan lớn nhất đều liên quan đến Pháp Luân Công, ông Tập Cận Bình nếu như muốn cải cách tư pháp, thì không có cách nào trốn tránh khỏi vấn đề này.

Từ khóa: Phap Luan Cong. Có thể tìm hiểu thêm Phap Luan Cong tại dkn.tv.

Thứ Sáu, 27 tháng 10, 2017

Tin Mới Hôm Nay Nguyên Do Ngày Càng Có Rất Nhiều Người Mang Bệnh Thận

Tin mới hôm nay cho biết tại các nước phát triển như Mỹ và Hà Lan, đội ngũ người mắc bệnh về thận ở những chừng độ khác nhau chiếm khoảng 6,5% đến 10%. Việt Nam hiện sở hữu khoảng 5 triệu người bị suy thận.Trong chậm triển khai khoảng 26.000 người suy thận mạn tính quá trình cuối. bên cạnh đó, mỗi năm sở hữu thêm gần eight.000 ca bệnh mới. Vậy đâu là khởi thủy khiến số người mắc những bệnh về thận ngày một nhiều?

1. Lạm dụng thuốc

Tin mới hôm nay cho hay thường xuyên dùng đa dạng những dòng thuốc, rất dễ khiến cho thận bị tổn hại. ví dụ các chiếc thuốc tây như thuốc giảm đau, thuốc chống viêm, những vị thuốc trong đông y như lôi công đằng, khiên ngưu tử, thương nhĩ tử.

2. Ẳn đồ ăn không rõ nguyên do

sở hữu tất cả trường hợp do tiêu dùng thực phẩm trị bệnh nhưng ko rõ thành phần và cỗi nguồn nên dẫn đến những bệnh thận cấp tính, mạn tính, chức năng của thận bị suy kiệt.

3. Thường xuyên nhịn tiểu

Tin mới hôm nay cho hay do công tác bận rộn nên với rộng rãi người nhịn tiểu, nước giải ở bọng đái quá lâu, dẫn đến vi khuẩn sinh sôi, lúc vi khuẩn đi qua ống niệu đạo tới thận, sinh ra bệnh thận kinh niên. Nhịn tiểu sở hữu thể gây ra nhiễm khuẩn trục đường tiết niệu, viêm bàng quang kẽ, suy thận, sỏi thận.

four. Thức đêm, làm việc và ngơi nghỉ ko với giờ giấc

Từng mang nghiên cứu cho thấy, buổi tối nếu ngủ dưới 5 tiếng đồng hồ, chức năng của thận sẽ giảm sút tốc độ hơn người ngủ đủ giấc, khả năng xuất hiện protein nước tiểu cao hơn. Hơn nữa thức khuya, khiến cho việc và nghỉ ngơi ko với giờ giấc không chỉ làm tổn hại tới thận, mà còn dễ dẫn tới béo phì, bệnh tim mạch, cao áp huyết.

5. Hút thuốc

Bệnh thận quá trình cuối dễ phát sinh đa dạng chứng bệnh khác, nhất là bệnh về tim mạch, hút thuốc sẽ tác động rất lớn đến mạch máu, áp huyết. Người bị bệnh thận hút thuốc chỉ cần khoảng dài sở hữu tỷ lệ mắc các bệnh về tim mạch lớn hơn phần lớn so sở hữu người bị bệnh thận ko hút thuốc.

6. Uống quá ít nước

Tin mới hôm nay cho rằng uống phổ thông nước sẽ tạo thành gánh nặng cho thận, nhưng uống ít nước quá cũng không tốt cho thận. Bởi vì uống ít nước sẽ khiến cho lượng nước giải ít, làm cho những nồng độ chất thải trong nước đái, vi khuẩn gia tăng, dễ sinh ra sỏi thận, thận ứ nước.

7. Ẳn uống quá mặn

Tin mới hôm nay cho hay ăn quá mặn cũng ko phải chăng, bởi vì thân thể sau lúc tiếp nhận lượng to muối sẽ khiến huyết áp tăng cao, dẫn tới máu trong ở thận chẳng thể duy trì được lưu lượng bình thường, từ chậm triển khai sinh ra các bệnh về thận.

eight. các xuất xứ khác

Ô nhiễm môi trường nguy hiểm, áp lực cuộc sống quá rộng rãi, thực phẩm mất vệ sinh, v.v, khiến cho sức khỏe con người ngày càng ảnh hưởng. các cái bệnh như cao huyết áp, mỡ máu, tiểu các con phố, béo phì, bệnh lao phổi, dễ dẫn đến thận bị tổn thương.

phán đoán trạng thái của thận duyệt triệu chứng nhỏ của cơ thể:

Khả năng nghe với rõ hay không? ví như xuất hiện hiện tượng ù tai, thính lực sút giảm, điều này cho thấy thận đã bị tổn thương.

Màu sắc của da khác thường? ví như xuất hiện các triệu chứng da sạm đen, hốc mắt trở nên đen, mắt sưng mọng, điều này cho thấy thận ko còn hoạt động phải chăng nữa.

Tóc sở hữu đen hay không? Tóc bị bạc sớm, dễ rụng, tức thị thận không phải chăng.

Xương cốt sở hữu còn khỏe mạnh hay không? Bệnh loãng xương, đau lưng cũng là tín hiệu cho thấy thận không thấp.

nước đái với bọt hay không? ko nhịn được tiểu, tiểu rát, nước giải có bọt đục mang nghĩa là thận ko hoạt động rẻ.

Sáng dậy chân tay bị sưng phù cho thấy thận đang với vấn đề.

tẩm bổ thận thế nào cho tốt?

1. Ẳn củ https://www.wikipedia.org/ mài

Theo đông y, củ mài với phổ biến công dụng bồi dưỡng thận rất tốt, vừa mang thể ăn vừa với thể làm thuốc. Nghiên cứu cho thấy, mỗi ngày ăn 50 – 200g củ mài, mang tác dụng khiến thận khỏe hơn.

hai. Ẳn phổ biến đồ ăn sở hữu màu đen

Theo đông y, thức ăn với màu đen tự dưng sẽ sở hữu tác dụng tẩm bổ và bảo kê thận. mang thể chọn lựa gạo đen, đỗ đen, vừng đen, nấm mèo đen, nấm, tảo biển, rong biển, v.v, để bồi dưỡng cho thận.

three. Uống rất nhiều nước

Tin mới hôm nay cho hay Thận được coi là một công xưởng vệ sinh của cơ thể, trong giai đoạn thận tiến hành loại bỏ những chất thải trong thân thể, thì nó cũng cần sở hữu đủ lượng nước. Uống nước theo giờ giấc cũng là bí quyết quan trọng để dưỡng thận, mỗi ngày uống khoảng 2 lít nước là tốt nhất.

four. Khống chế lượng muối vào cơ thể

Trong quá trình ăn uống, muối sẽ được đưa vào thân thể, khiến thận khí vượng, khiến cho mất cân bằng lục phủ ngũ tạng trong cơ thể. thường ngày ăn uống không nên ăn quá mặn, khống chế lượng muối nạp vào cơ thể khoảng 3g mỗi ngày.

Từ khóa: tin moi hom nay

Thứ Tư, 13 tháng 9, 2017

Sự Đơn Giản Vô Cảm Mặt Tiêu Cực Của Chữ Viết Tiếng Trung Quốc Vào Thời Tiên Tiến

tình yêu không sở hữu trái tim, thôn ấp thiếu người. Bay với 1 cánh, rơi xuống giếng - họ đang nói đây là "sự tiến bộ". các điều nêu trên nghe giống như phần khai mạc cho lời tường thuật về thiên tai hay chuyện phi hiện thực kiểu Kafka, nhưng rất nhiều đều mang thực và có nhẽ là cách giải thích thế tất về lối viết hiện đại (giản thể) trong tiếng Trung Quốc

Hình thức của chữ viết trong tiếng Trung Quốc thể hiện ý nghĩa nhiều hơn là âm thanh nó mang đến, tạo nên sự dị biệt có toàn bộ ngôn ngữ khác trên toàn cầu. Nhưng ngày nay ở Trung Quốc, khi chính quyền cộng sản giới thiệu chữ viết giản thể dưới danh nghĩa của công đoạn hiện đại hóa thì ý nghĩa, nội hàm của chữ viết trong tiếng Trung Quốc đã bị xói mòn bởi những đổi thay về hình thức của nó.

1 trong những điều đảng cộng sản Trung Quốc đã khiến lúc họ lên nắm quyền ở Trung Quốc cách thức đây 65 năm là tiến công bất cứ điều gì mà họ coi là "phản phương pháp mạng". Cuộc tấn công này cốt yếu nhắm vào các đơn vị xã hội can hệ và niềm tin tín ngưỡng, nhưng ngôn ngữ cũng bị ảnh hưởng.

Sau canh tân, chữ "tình yêu" bị cái bỏ phần "trái tim"; Chữ "bay" thì mất một trong 2 cánh của nó, và chữ "tiến nhập" bao gồm 1 biểu tượng mang ý nghĩa là "tốt" đã được thay đổi bằng chữ "giếng" (dùng để lấy nước, hoặc trong các vụ tự tử). Chữ "Làng" bị cái bỏ mất phần "người" – chiếm hai phần ba bề mặt chữ.

1 tỉ dụ khác: các chữ "hiền" hay "thánh" ko còn phần "miệng" và "tai", cho thấy sự thiếu trí não. Chữ "Bột" đã ko còn trong "lúa mì." Chữ "con trai" hay "trẻ con" từng với phần mô tả hộp sọ tăng trưởng của trẻ, nay bị cắt mất đầu. Chữ "Bán" giản thể gồm "con dao" treo ngay trên chữ "đầu".

Chữ Giản thể trong tiếng Trung Quốc đã cắt đứt Lịch sử

Để Phân tích về lý do dẫn tới sự giày đạp không thương tiếc truyền thống văn hóa của dân tộc Trung Hoa, chúng ta phải Nhìn vào lịch sử cách đây không lâu.

Ký tự trong tiếng Trung Quốc xuất hiện trong khoảng những niên đại xa xưa và đã được hệ thống hóa bởi vị Hoàng đế trước hết (năm 220 TCN – 210 TCN) hơn 2.000 năm trước. mặc dầu một số bắt mắt thư pháp hay biên thơ được thông minh để mang thể tiêu dùng lối viết tắt 1 phương pháp ko chính thức theo sở thích cá nhân của người viết, thì hình thức chính thống về cơ bản vẫn không thay đổi cho đến quá trình lịch sử gần đây.

Trong thế kỷ 20, văn hóa Trung Quốc bị những cuộc chiến tranh và phong trào cách mệnh tàn phá nặng vật nài . Triều đại phong kiến rút cuộc, nhà Thanh (1644-1911) sụp đổ và được thay thế bởi một nhà nước cùng hòa chiến đấu chống lại các lãnh chúa để thống trị đất nước. khi mà quyết tâm Đánh giá các điểm yếu của Trung Quốc lúc chậm triển khai, một số trí thức cấp tiến đã hướng sự thất vẳng của mình vào văn hóa truyền thống.

Học giả Phó Tư Niên gọi chữ viết trong tiếng Trung Quốc là "chữ viết của quỷ và rắn thần". Lục Tuân, 1 tiểu thuyết gia sau này trở thành nức danh bởi sự di chuyển của đảng cùng sản, đã đúc kết quan niệm tư nhân về chữ viết của đất nước mình trong tuyên bố: "nếu chữ viết trong tiếng Trung Quốc không bị phá hủy, Trung Quốc sẽ tiêu vong".

lúc đảng cùng sản Trung Quốc quyết định thuần tuý hóa chữ viết, nhiều trí thức đã lên tiếng phản đối nhưng không với tác dụng – bản thân Mao chủ tịch đã ủng hộ việc đơn thuần hóa trước hết và sau chậm triển khai xóa bỏ hoàn toàn kiểu chữ tượng hình. các tài liệu trước nhất về việc ban hành bộ ký tự giản thể để tiêu dùng chính thức xuất hiện vào năm 1956 và sau chậm tiến độ là năm 1964.

Học nhái đồng thời là nhà khảo cổ lừng danh trần Mộng Gia, người đã lên tiếng phản đối việc đơn giản hóa chữ viết, được dán nhãn là "hữu khuynh" và bị đày tới 1 trại lao động vào năm 1957. Vào lúc bắt đầu của cuộc cách mạng Văn hóa năm 1966, ông chịu chỉ trích nặng nề và bị ép phải tự vẫn.

trong khi chữ giản thể tiếng Trung Quốc đã trở thành rộng rãi tại Trung Quốc đại lục, chữ viết truyền thống tiếng Trung Quốc vẫn được tiêu dùng ở Đài Loan và Hồng Kông. ngoài ra, các kế hoạch thay thế chữ viết tiếng Trung Quốc tại những đất nước khác (như trong trường hợp của Việt Nam, nơi chữ Hán – Việt đã được thay thế bằng 1 hệ thống ký tự la tinh do thực dân Pháp nghĩ ra) cũng ko bao giờ phát triển thành hiện thực.

đơn thuần hay truyền thống?

lúc đất nước đông dân nhất toàn cầu kết nối phổ quát hơn mang phần còn lại trên thế giới thì việc học tiếng Trung Quốc như là 1 ngoại ngữ đã mau chóng trở nên phổ biến. bình thường, sinh viên tiếng Trung tại các trường đại học ở Hoa Kỳ và trường trung học phải chọn lọc giữa chữ viết thuần tuý và chữ viết truyền thống, nhưng do ảnh hưởng của Trung Quốc đại lục nên mặc nhiên phần nhiều mọi người đều lựa chọn chữ viết đơn thuần. chọn lọc nghiên cứu chữ viết truyền thống đồng nghĩa có đi trái lại khuynh hướng.

tuy vậy, chữ viết truyền thống Trung Quốc vô cùng cấp thiết để sở hữu thể lĩnh hội sâu sắc hơn về tiếng nói. phổ quát chữ được đơn thuần hóa chỉ nhằm thể hiện ngôn ngữ hiện đại mà bỏ qua cá tính cổ xưa, trong ngừng thi côngĐây nhấn mạnh sự tinh tế và những tầng ý nghĩa nội hàm. Điều này vẫn luôn đúng, đặc trưng là đối sở hữu các nhà hiền triết vĩ đại và những cây bút thời cổ đại, những người đã sàng lọc câu chữ một bí quyết cẩn trọng và súc tích trong các văn tự của mình.

Trong lịch sử, chữ viết truyền thống của Trung Quốc đã giúp duy trì 1 bản sắc thống nhất giữa các đội ngũ dân tộc phổ quát và cộng đồng tiếng nói trong một quốc gia sở hữu kích thước cỡ ngang tầm châu Âu. Nó được tiêu dùng như là 1 tiếng nói chung ngay cả trong văn nhân http://tinhhoa.net/ của các quốc gia không phải Trung Quốc. ngôn ngữ hàng ngày của Nhật Bản vẫn dùng hàng nghìn ký tự Trung Quốc kết hợp với ký tự của riêng mình, các học fake Hàn Quốc và Việt Nam khi nghiên cứu lịch sử của mình, trước hết họ phải am hiểu văn tự truyền thống Trung Quốc.

Từ khóa: tieng Trung Quoc

Thứ Ba, 5 tháng 9, 2017

Các Tác Hại Của Khói Nhang ��nh Hưởng Sức Khỏe Và Đời Sống có Lẽ Hiểm Nguy Hơn Bạn Biết

Bạn với biết những tác hại của khói nhang đối có sức khỏe và đời sống? Lạm dụng hương đốt trong nhà sở hữu thể gây ra bệnh đường hô hấp và 1 số bệnh khác.

không ít người cho rằng đốt nhang mang đến mùi thơm dễ chịu, nhẹ nhõm, giúp thư giãn và tăng cường quy tụ. dù thế, theo các chuyên gia y khoa, khi đốt nhang bạn cũng cần hết sức chú ý vì những tác hại của khói nhang đối sở hữu sức khỏe và đời sống. nếu tiêu dùng quá mức, ngoài gây ra 1 số bệnh tuyến đường hô hấp, chúng còn tác động tiêu cực đến sức khỏe và đời sống. Dưới đây là một trong số những ảnh hưởng thụ động của khói nhang mà một mực bạn phải biết:

Nhiễm độc tế bào

Đốt hương sẽ tạo ra 1 lượng lớn CO và những chất hóa học sở hữu hại khác. Theo Kenneth Offit, Trưởng ban Di truyền học tại Bệnh viện Denver Health (Mỹ), các chất này sở hữu tác động xấu đến sức khỏe và đời sống, làm cho thay đổi gen di truyền, tạo ra đột biến. các đột biến này là tiền đề cho ung thư tăng trưởng mau chóng.

Gây hại cho tuyến đường hô hấp

khi mà phổ biến người cảm thấy ưa thích mùi vị trầm ấm của khói nhang (khói hương), không ít người lại gặp phải các triệu chứng như chóng mặt, sổ mũi, nhức đầu lúc hít phải dòng khói này. Solomon Evans, chuyên gia hô hấp kiêm nhà nghiên cứu y sinh tại Bệnh viện Edouar-Herriot (Pháp) cho biết, khói nhang chứa phổ thông phân tử mang khả năng kích thích hệ thống hô hấp mạnh mẽ. cái khói này mang thể đi sâu vào phổi và gây ra các cơn ho dữ dội thậm chí rối loạn hô hấp.

Gia tăng nguy cơ mắc ung thư phổi

Payal Bhandari, dược sĩ kiêm tư vấn viên y học tại doanh nghiệp Uqora cho biết, các khí sản sinh trong khoảng việc đốt hương không chỉ ảnh hưởng xấu đến vấn đề sức khỏe mà còn ảnh hưởng bị động tới phổi. một nghiên cứu tới trong khoảng các nhà khoa học Trung Quốc đã chỉ ra, hít hương đốt thường xuyên ở một ko gian hẹp mang thể làm cho nâng cao nguy cơ mắc ung thư phổi đáng đề cập.

Gia nâng cao hen suyễn

Erin Sundermann, nhà công nghệ kiêm trợ lý giáo sư, công việc tại đại học Y California San Diego School cho biết, đốt hương làm không khí bị ô nhiễm và sản sinh ra phổ thông hóa chất có hại. Chính điều này là cỗi nguồn dẫn đến hen suyễn. Vì cất phổ quát yếu tố kích thích phổi, hương sẽ làm triệu chứng hen suyễn thêm trầm trọng giả dụ xúc tiếp thường xuyên.

Gây những bệnh về da

nếu là người bị dị ứng mang khói bụi và các chất kích thích trong không khí, hít phải khói nhang có thể sẽ ảnh hưởng đến bạn. Theo Wilfred Marion phó giáo sư y khoa kiêm Trưởng ban da liễu tại trọng tâm Sức khỏe Memorial Sloan-Kettering thuộc Đại học Weill Cornell Medical College, New York (Mỹ), lúc hương bị đốt cháy, các chất độc và chất gây dị ứng sẽ xúc tiếp mang da, khiến phá hủy sebum.

Đây là một dòng bã nhờn được thân thể tiết ra với tác dụng giữ ẩm và duy trì độ mịn màng cho da. 1 khi bị phá hủy, da bạn sẽ bị khô ráp, dễ dẫn tới dị ứng, thậm chí là nhiễm trùng da. tuy nhiên, khói nhang cũng làm giảm nồng độ globulin miễn nhiễm E (IgE) - 1 chiếc kháng thể chống dị ứng ngẫu nhiên của thân thể.

ảnh hưởng đến trẻ lọt lòng và trẻ nhỏ

Thường xuyên xúc tiếp sở hữu khói nhang mang đến rộng rãi tác hại, đặc thù có trẻ nhỏ. Giống như khói thuốc, hương mang thể tác động đến sức khỏe và đời sống của trẻ sơ sinh. do vậy, bạn nên giảm thiểu tiếp xúc mang chiếc khí này, đặc biệt là khi với thai. Janet Choi, bác sĩ chuyên khoa sản tại trọng tâm y khoa Colorado (Mỹ) cho biết, con nít với thể bị bệnh bạch huyết cầu, đột biến gen giả dụ mẹ của chúng thường xuyên hít phải khói nhang trong giai đoạn với thai.

Gây các vấn đề tâm thần

Bất kì chiếc chất đốt nào cũng đều sản sinh CO và hương chẳng hề ngoại lệ. các nghiên cứu đã chỉ ra, việc đốt hương trong nhà khiến cho tăng đáng kể nồng độ CO. Theo Elizabeth M. Pieroth, chuyên gia thần kinh học kiêm giám đốc chương trình điều trị những vấn đề thương tổn thần kinh tại trung tâm NorthShore, trực thuộc đại học HealthSystem, tiếp xúc trong khoảng thời gian dài mang chất này sở hữu thể gây tổn hại tới hệ tâm thần trung ương. Mất trí tưởng và khả năng học tập kém là các gì bạn với mắc phải lúc hít phổ thông khói hương.

làm nhức http://minhbao.net/ đầu

1 tác hại của khói nhang mà phần đông người gặp phải là bị nhức đầu. Danxia Hu, nhà nghiên cứu kiêm phó giáo sư y khoa tại trọng điểm Y tế tại Đại học Vanderbilt, Nashville cho biết, ngay cả lúc xúc tiếp mang nồng độ CO thấp, bạn cũng mang thể gặp phải trạng thái đau đầu, buồn nôn, chóng mặt. giả dụ đóng kín cửa, lượng khí này sẽ mãi quẩn quanh trong phòng và khiến bạn gặp rộng rãi vấn đề sức khỏe.

Từ khóa: suc khoe va doi song

Thứ Năm, 24 tháng 8, 2017

Việc Ông Giang Trạch Dân Bị Bắt Sẽ Làm Cho Xã Hội Trung Quốc Đại Lục Mau Sớm Đổi Thay Triệt Để

Ông Giang Trạch Dân bị bắt, người đã ra lệnh đàn áp các học viên Pháp Luân Công và thu hoạch nội tạng trong khoảng họ, đã phát triển thành mục tiêu thanh trừng của lãnh đạo ĐCSTQ hiện thời Tập Cận Bình.

Ông Giang Trạch Dân bị bắt  bởi hàng ngũ cảnh sát vũ trang Trung Quốc bắt đưa ra khỏi nhà riêng vào sáng sớm ngày 10/6, theo một nguồn tin trong công ty an ninh chuyên trách những quan chức cao cấp về hưu.

Ông Giang Trạch Dân bị bắt được nhận ra lần cuối dưới sự giám sát của những sĩ quan quân đội cấp cao và cảnh sát mặc thường phục trong 1 căn cứ quân đội của Quân khu Bắc Kinh. Việc ông Giang Trạch Dân bị bắt được phê chuẩn trực tiếp từ cơ quan cao nhất trong quân đội và được thực hành tuyệt mật, nguồn tin trên cho hay.

Vào thời khắc chậm tiến độ, chính là chủ toạ Giang [ra lệnh]. một chỉ thị được ban hành để bắt đầu cho việc này, việc [mổ cướp và] cấy ghép nội tạng.

– Bai Shuzhong, Cựu bộ trưởng y tế của Tổng cục Hậu cần, thuộc Quân đội giải phóng nhân dân Trung Hoa

nếu như thông báo trên được chứng minh là xác thực, thì việc bắt giữ này là đỉnh điểm của trận chiến chống tham nhũng suốt hơn 3 năm qua nhằm nhổ tận gốc thần thế chính trị chuẩn bị cho việc ông Giang Trạch Dân bị bắt.

gần đây, chiến dịch chống tham nhũng của ông Tập đã nhắm vào các người gần gũi nhất với ông Giang. Con trai cả của ông Giang đã bị quản chế, và đầu năm nay cơ quan kỷ luật trung ương ĐCSTQ đã tiến hành 1 cuộc càn quét to ở Thượng Hải, vốn là thành trì quyền lực lâu năm của ông Giang Trạch Dân bị bắt, nhắm vào các công ty sở hữu quan hệ khăng khít sở hữu Giang và hai con trai ông ta. cùng theo chậm tiến độ, các tay chân thân tín của Giang và bạn bè của họ đều không ngừng bị thanh trừng.

Bàn tay đẫm máu

Ngày 20/7/1999, Giang Trạch Dân đã ra lệnh cho các đội ngũ an ninh Trung Quốc phải "nhổ tận gốc" môn tu luyện Pháp Luân Công. Theo lời nói của phổ thông nhân chứng là những học viên Pháp Luân Công, những người trực tiếp nghe được lệnh này của ông Giang, thì cảnh sát được chỉ thị phải thực thi chính sách "bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt vốn đầu tư và hủy hoại thể xác" đối với những học viên Pháp Luân Công.

lúc Giang Trạch Dân nhận thấy những học viên này đều giữ vững đức tin của họ cho dù phải đối mặt có sự tra tấn và bạc đãi bất nhẫn, ông ta đã nghĩ ra 1 cách bức hại mới, gọi là "giải pháp cuối cùng."

"Vào thời khắc chậm triển khai, chính là chủ tịch Giang [ra lệnh]. 1 chỉ thị được ban hành để khởi đầu việc này, việc cấy ghép nội tạng," Bai http://trithucvn.net/ Shuzhong, cựu Bộ trưởng Y tế, Tổng cục Hậu cần đã kể như vậy sở hữu điều tra viên về nhân quyền trong 1 cuộc điện thoại vào năm ngoái.

Ông Giang "đã ra chỉ thị… bán thận, ghép tạng," ông Bai nhớ lại, và "sau lúc chủ tịch Giang ban hành lệnh chậm triển khai, phần nhiều chúng tôi đã khiến phần lớn việc để đàn áp Pháp Luân Công."

Thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Công là đỉnh cao tội ác của Giang Trạch Dân. Cuộc đàn áp đã tước quyền công dân và huỷ báng các học viên Pháp Luân Công, giam giữ họ trong hàng trăm nghìn bệnh viện ở Trung Quốc như là 1 nguồn cung cấp tạng sạch và ổn định để kiếm lời.

tuy vậy, sau lúc thực hành việc này, ông Giang không thể buông bỏ quyền lực. giả dụ bị cáo buộc ban hành lệnh giết chết hàng nghìn, hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu đồng bào của mình, thì ông ta mang thể phải đối mặt với tội danh diệt chủng và tội ác chống lại loài người.

Nhưng nếu như các người mang bàn tay nhuốm máu vẫn nắm quyền lực, thì Giang Trạch Dân vẫn với thể kỳ vọng nhận ra Pháp Luân Công bị đàn áp, và ông ta sở hữu thể ko bị trừng phạt sở hữu tội ác mà ông ta đã gây ra.

bởi vậy, Giang Trạch Dân đã thăng chức cho các ai ủng hộ việc đàn áp Pháp Luân Công. Ông ta đóng vai trò là ông trùm đứng đằng sau hậu trường để thao túng đầy đủ ĐCSTQ ngay cả khi đã nghỉ hưu, trong khoảng ngừng thi côngĐây nắm toàn quyền kiểm soát tình hình chính trị ở Trung Quốc.

Thao túng chính trị

Giang Trạch Dân và phe cánh của ông ta đã hoàn toàn kiểm soát chính trường Trung Quốc trong suốt 10 năm lãnh đạo của người kế nhiệm Hồ Cẩm Đào.

Ông Hồ là người đứng đầu Bộ Chính trị và Ủy ban thường vụ Quốc hội, với các thành viên trong ngừng thi côngĐây là những người trung thành mang Giang Trạch Dân. thí dụ, cựu trùm an ninh Chu Vĩnh Khang và phó chủ tịch Quân ủy trung ương trong khoảng Tài Hậu đã phát triển thành trọng tâm quyền lực hướng các người khác về phía họ.

Theo Thống kê của các phương tiện truyền thông Hoa ngữ ở hải ngoại, thì lệnh và chỉ thị của ông Hồ Cẩm Đào thường ko vượt ra khỏi cánh cửa Trung Nam Hải – hội sở chính của những quan chức cấp cao của ĐCSTQ. Bởi hầu như mọi hoạt động đều làm cho theo sự chỉ đạo của Giang Trạch Dân, trong mắt các nhà Quan sát nước ngoài, ông Hồ Cẩm Đào diễn đạt có vẻ vụng và gượng.

"Vấn đề Pháp Luân Công với thể được dùng để đánh hạ Giang Trạch Dân vì ông ta chẳng thể trốn tránh phận sự này".

– Xin Ziling, Cựu quan chức Bộ Quốc phòng Trung Quốc

Bởi ông Tập Cận Bình với vẻ giống ông Hồ Cẩm Đào – mềm dẻo và ko nguy hiểm – nên Giang Trạch Dân đã đồng ý cho ông kế nhiệm ông Hồ Cẩm Đào vào năm 2012. Kế hoạch đưa ông Tập lên chỉ là tạm thời, cho tới lúc Bạc Hy Lai, ủy viên Bộ Chính trị, bí thơ thành ủy Trùng Khánh với thể lên nắm quyền.

Từ khóa: Giang Trach Dan bi bat